Nowelizacja Kodeksu Etyki Aptekarza

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała, że powołany przez Naczelną Radę Aptekarska „Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej” zakończył swoje prace. Po przeprowadzonych konsultacjach publicznych i przeanalizowaniu zgłoszonych zagadnień, Zespół przedstawił Naczelnej Radzie Aptekarskiej projekt zmian przepisów zawartych w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.

...

Czytaj dalej