Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie środków odurzających

27 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. 2021 poz. 166). Scala ono poprawki naniesione w 2019 r. w tekście jednolitym aktu z 2015 r.

...

Czytaj dalej