Psychotropy – numeracja recept po 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca br. numer recepty stał się wymaganą informacją dla wszystkich recept papierowych na psychotropy. Treść załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie recept budzi pewne wątpliwości, które postanowiliśmy wyjaśnić z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

...

Czytaj dalej

Jak MZ rozumie doprecyzowany zapis dawkowania

Nowe rozporządzenie w sprawie recept wywołuje wiele emocji. Kolejną sprawą oprócz wyższości uprawnienia dodatkowego nad odpłatnością jest sformalizowanie definicji dawkowania. Na szkoleniach zapewniano, że stwierdzenia „w określonym czasie” nie należy traktować na równi z wymogiem podania okresu stosowania. Pozwoliliśmy podać w wątpliwość to tłumaczenie i zapytaliśmy, co autor przepisu miał na myśli.

...

Czytaj dalej