Dostępność produktów leczniczych 8.03.2024

Główny Inspektorat Farmaceutyczny co tydzień opracowuje zestawienie wyników analizy dostępności produktów leczniczych, które jest odpowiedzią na potrzebę współpracy pomiędzy administracją publiczną i praktykami w systemie ochrony zdrowia oraz komunikacji w celu efektywnego zarządzania dostępnością lekową. Jakie leki są na liście w kolejnym tygodniu?

...

Czytaj dalej