Off-label – leki poza wskazaniami

Lekarz, decydując się na stosowanie leków „poza dotychczasowymi wskazaniami”, podejmuje pewne ryzyko. Ale czy pozostawiając pacjenta bez najlepszego leczenia, nie naraża go na jeszcze większe? Stosowanie leków off-label w Polsce występuje z częstotliwością ok. 10%
u pacjentów internistycznych, a 30–50% u pacjentów onkologicznych. Osiąga nawet 90%
w przypadku oddziałów neonatologii i onkologii pediatrycznej.

...

Czytaj dalej

Leki przeterminowane – co należy z nimi zrobić?

Termin ważności leku jest okresem, w ciągu którego producent odpowiada za jego bezpieczeństwo i właściwości lecznicze. Po upływie tego czasu nie bierze on na siebie odpowiedzialności za skutki stosowania wyprodukowanego przez siebie medykamentu. Dlatego tak ważne jest, aby pacjent otrzymywał w aptece produkty lecznicze z odpowiednio długim terminem przydatności i aby miał świadomość, jakie znaczenie ma jego respektowanie.

...

Czytaj dalej

NFZ o pomocy dla obywateli Ukrainy, jaką gwarantuje specustawa

12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego, ustawa dotycząca pomocy mieszkańcom Ukrainy z powodu trwającego na terytorium ich państwa konfliktu zbrojnego. Z tego względu, NFZ wydało szereg komunikatów kierowanych do świadczeniodawców – mają one wyjaśniać wprowadzone regulacje prawne oraz odpowiadać na powstające wątpliwości.

...

Czytaj dalej