Podmioty uprawnione do zakupu leków w hurtowniach farmaceutycznych – przypomnienie GIF

GIF przypominał, iż zakłady lecznicze dla zwierząt oraz lekarze weterynarii świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne są podmiotami uprawnionymi do zakupu w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych, które będą stosowane w sytuacji, gdy brak jest w obrocie odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt i innych gatunków zwierząt.

...

Czytaj dalej

Dostępność produktów leczniczych – spotkanie GIF z przedstawicielami branży farmaceutycznej

17 kwietnia 2023 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny zorganizował spotkanie z szeroką reprezentacją branży farmaceutycznej. Miało na celu podsumowanie dostępności produktów leczniczych w Polsce w 2022r. oraz I kwartale 2023 r. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, URPL, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Lekarskiej, producentów leków, aptekarzy i hurtowników.

...

Czytaj dalej