Nowy wykaz państw, które nie realizują e-recept transgranicznych

Pojawił się wykaz państw, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz zestawienie danych niezbędnych do identyfikacji pacjenta realizującego receptę transgraniczną w postaci elektronicznej. Jakie kraje znalazły się na liście?

...

Czytaj dalej

E-recepta transgraniczna – nowy komunikat MZ

Pojawił się nowy komunikat w sprawie wykazu państw, które nie realizują e-recept transgranicznych wystawianych w innym państwie członkowskim UE lub EFTA oraz w sprawie zestawienia danych niezbędnych do identyfikacji pacjenta realizującego receptę transgraniczną w postaci elektronicznej.

...

Czytaj dalej