Szczepionka p/grypie – farmaceuta może już wystawić receptę dla pacjenta

14 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. 2023 poz. 605). Jakie zmiany przyniosła dla farmaceutów?

Szczepionka przeciw grypie może być wypisana przez farmaceutę na recepcie farmaceutycznej a nastepnie podana w aptecznym punkcie szczepień.Farmaceuci zyskali możliwość wykonywania szczepień przeciw grypie w aptecznych punktach szczepień pod koniec stycznia 2022 r.

Powyższa ustawa oprócz zmian dotyczących badań klinicznych, wprowadziła ważne zmiany związane z receptą farmaceutyczną. Art. 82 pkt 14 dokonuje zmiany art. 96 ustawy prawo farmaceutyczne poprzez dodanie ust. 41 oraz modyfikację ust. 4 pkt 3. Oto jak brzmią zapisy po zmianach.

Art. 96 u.p.f.

4. Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, do których stosuje się następujące zasady:
1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku:
a) braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości – w przypadku recepty farmaceutycznej,
c) wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty;
2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 z wyłączeniem pkt 5 lit. b, oraz przyczynę wydania – w przypadku recepty farmaceutycznej, w przypadku recepty farmaceutycznej wystawionej na podstawie ust. 41 nie jest wymagana przyczyna zastosowania;
4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%, z wyjątkiem recept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust. 3;
5) recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu;
6) przepisy art. 96a ust. 4 i 4a stosuje się odpowiednio.

41. Receptę farmaceutyczną można również wystawić na produkt immunologiczny niezbędny do przeprowadzania szczepienia ochronnego przeciw grypie w aptece ogólnodostępnej – na podstawie art. 86 ust. 8a. Recepta farmaceutyczna określona w zdaniu pierwszym jest podstawą zastosowania produktu leczniczego w aptece ogólnodostępnej, w której farmaceuta wystawił tę receptę.

Podsumowanie

Zmiana, jak widać, nie dotyczy wszystkich aptek, a jedynie tych, które posiadają apteczne punkty szczepień. Niestety nie będzie możliwe uzyskanie na jej podstawie szczepionki, żeby udać się do innej apteki w celu podania. Intencją ustawodawcy było bowiem ułatwienie przeprowadzenia szczepienia przeciw grypie w sytuacji, gdy pacjent nie posiadał recepty na szczepionkę lub już wykupionego leku. Obecnie pacjent, o ile nie kwalifikuje się do refundacji leku, lub postanowi zapłacić pełną kwotę, będzie mógł przyjść do apteki i po wykupieniu szczepionki się zaszczepić. Zmiana przyniesie skutek dopiero w kolejnym sezonie szczepień, ponieważ NFZ zakończył finansowanie szczepień przeciw grypie 31 marca.

Z treścią ustawy można zapoznać się poniżej.

D2023000060501

Źródło: KO/RCL

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]