Szczepienia w aptekach –  zawieranie umów i rozliczanie szczepień

1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach. Od kiedy można składać wnioski o zawarcie umów i co warto zrobić przed podpisaniem umowy?

1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne.

Termin składania wniosku o zawarcie umów

Wnioski o zawarcie umów na szczepienia z NFZ można składać od 2 listopada 2023 r. do oddziałów wojewódzkich NFZ, właściwych ze względu na siedzibę apteki, na podstawie których NFZ będzie podpisywał umowy na wykonanie i finansowanie szczepień w aptekach.

Zalecenia dla aptek przed podpisaniem umowy

NFZ prosi, aby podmiot prowadzący aptekę:

 • wpisał do systemu informatycznego NFZ lokalizację apteki
 • uzupełnił formularz „Wniosku o zawarcie umowy”, który znajduje się w Aplikacji ofertowej, wydrukował go, podpisał oraz przesłał wraz z załącznikami do oddziału wojewódzkiego NFZ
 • podpisał umowę na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece
 • gromadził dane niezbędne do przekazania komunikatem elektronicznym XML ŚWIAD oraz uzupełniał wpisy o kwalifikacji i wykonaniu szczepienia w e-Karcie szczepień pacjenta.  

Czytaj także: Polityka zamówień w aptece

Praktyczne informacje o szczepieniach w aptekach

Jak informuje NFZ szczegółowe informacje, które ułatwią prawidłową i sprawną realizację umowy, znajdują się w:

 • zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece
 • ogłoszeniu o naborze publikowanym na stronach internetowych wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ.

Czytaj także: Posiedzenie grupy koordynacyjnej CMDh 

Jak przygotować wniosek? Wskazówki przekazane przez NFZ

NFZ przekazał następujące wskazówki dla osób przygotowujących wniosek:

 • należy przygotować wniosek o zawarcie umowy zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece  
 • nabór wniosków jest ciągły, dlatego można złożyć wniosek przez cały rok kalendarzowy od rozpoczęcia naboru
 • wniosek należy złożyć do oddziału NFZ właściwego ze względu na adres apteki, której dotyczy umowa
 • jeśli prawidłowy wniosek o zawarcie umowy zostanie złożony do 14 grudnia 2023 r., wtedy umowa zostanie podpisana jeszcze w 2023 r.
 • jeśli prawidłowy wniosek o zawarcie umowy zostanie złożony od 15 grudnia 2023 r., wtedy umowa zostanie podpisana już w 2024 r.

Czytaj także: Recepty – zmiany porządkujące w rozporządzeniu

Źródło: NFZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]