Substancje psychotropowe i odurzające – tekst jednolity rozporządzenia w sprawie wykazu

8 sierpnia br. ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Od sierpnia 2018 r. wykaz substancji psychotropowych, środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych znajduje się w osobnym rozporządzeniu.

Powyższe obwieszczenie zostało wydane na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). Obejmuje ono zmiany naniesione w 2021 i 2022 r., czyli wprowadzone przez:

  •  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji
    psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 518);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 274)

O treści jednej z noweli pisaliśmy tutaj:

Z treścią aktu można zapoznać się pod tym adresem D2022000166501