Stanowisko NFZ w sprawie terminów realizacji recept

Zgodnie z treścią złączonego pisma nie jest możliwe wydłużenie terminu realizacji recepty, jeśli ostatni dzień jej ważności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę - takie stanowisko w 2008 roku wydało Ministerstwo Zdrowia i podziela ja również Narodowy Fundusz Zdrowia.

Tags: