Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie terminów realizacji recept

W załączonym piśmie Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, Pani Ewa Warmińska, wyjaśnia jakie według obowiązujących przepisów są terminy realizacji recept oraz kiedy na recepcie może zostać naniesiona data realizacji "od dnia".