Sprzeciw NRA wobec obowiązku wnoszenia opłat rocznych

Prezydium NRA zaapelowało do MZ o usunięcie z przygotowywanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne przepisów dot. obowiązku wnoszenia opłat rocznych od hurtowni farmaceutycznych, aptek oraz punktów aptecznych.

skazuje także, że projekt narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminowania w sferze gospodarczej.NRA wskazuje także, że projekt narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminowania w sferze gospodarczej.

Dwa dodatkowe podatki

Zważywszy na obecną, bardzo trudną sytuację ekonomiczną podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, spowodowaną szeregiem zaniechań legislacyjnych, w tym dotyczących właściwego unormowania sposobu naliczania oraz wysokości marż detalicznych, negatywne skutki wprowadzenia dodatkowej opłaty rocznej dotkną przede wszystkim pacjentów, ponieważ podmioty zobowiązane do uiszczania opłat zmuszone będą do przerzucenia kosztów nowego podatku na osoby korzystające z usług aptek i punktów aptecznych – czytamy w apelu.

NRA wskazuje, że opłata roczna na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, hurtowni farmaceutycznej lub punktu aptecznego obejmuje dwa dodatkowe podatki:

  • podatek od posiadania wymienionych zezwoleń – dotyczący wszystkich podmiotów posiadających zezwolenia,
  • podatek od przychodu z działalności objętej zezwoleniami – dotyczący wszystkich podmiotów posiadających wymienione zezwolenia innych niż mikroprzedsiębiorcy.

NRA wskazuje naruszenie zasady równości wobec prawa

NRA w apelu przekazuje, że ustanowienie opłaty od wartości 0,02 proc. przychodu oznacza w istocie dwukrotne opodatkowanie podatkami dochodowymi tych samych przychodów uzyskiwanych przez podmioty inne niż mikroprzedsiębiorcy.

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej wskazuje także, że projekt narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminowania w sferze gospodarczej.

Nie istnieje żadna formalna lub merytoryczna przesłanka, która uzasadniałaby opodatkowanie podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi w ramach reglamentowanej działalności gospodarczej przy równoczesnym zwolnieniu od takiego podatku podmiotów prowadzących obrót lekami w placówkach obrotu pozaaptecznego – dodaje w apelu Prezydium NRA.

W opinii prezydium NRA obciążanie dodatkowymi podatkami podmiotów posiadających zezwolenia, przy równoczesnym pozostawieniu całego obrotu produktami leczniczymi w sklepach ogólnodostępnych poza spójną regulacją prawną czy nadzorem organów państwowych stanowi rozwiązanie niesprawiedliwe, nieracjonalne i dyskryminujące.

Czytaj także: Projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne oddany do konsultacji publicznych 

NRA apeluje o usunięcie przepisów

Mając na uwadze wskazane okoliczności Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, działając w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, uznaje za konieczne pilne usunięcie z projektu przepisów ustanawiających obowiązek wnoszenia opłat rocznych przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego – czytamy w podsumowaniu apelacji.

Czytaj także: Interpelacja w sprawie braku dostępności leków przeciwbólowych 

Źródło: PM/ NRA