Sprawozdanie – informacja dla aptek i punktów aptecznych

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że od 10 stycznia 2024 r. na Portalu Sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego jest dostępny formularz elektroniczny ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego.

Sprawozdanie można wypełnić na Portalu Sprawozdawczym GUS po zalogowaniu się na stronie internetowej

Obowiązek sprawozdawczy

Jak informuje NIA obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 grudnia 2023 r. Apteki szpitalne i dział farmacji szpitalnej nie mają obowiązku złożenia sprawozdania ZD-5.

Czytaj także: Dostępność produktów leczniczych – 05.01.2024

Jakie informacje są zbierane?

Celem badania jest zebranie danych o aptekach i punktach aptecznych, w tym informacji dotyczących:

  • rodzaju placówki,
  • sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych przez Internet,
  • dyżurów nocnych,
  • przystosowania jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • osób pracujących, w tym farmaceutach i technikach farmaceutycznych.

Gdzie i do kiedy wypełnić sprawozdanie?

Sprawozdanie można wypełnić na Portalu Sprawozdawczym GUS po zalogowaniu się na stronie internetowej. Sprawozdanie można wypełnić na Portalu Sprawozdawczym GUS po zalogowaniu się na stronie internetowej

NIA przekazała, że w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego sporządzenia sprawozdania ZD-5 należy kontaktować się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Krakowie. Lista osób do kontaktów dostępna jest na stronie internetowej.

O czym należy pamiętać wypełniając sprawozdanie?

Naczelna Izba Aptekarska załączyła dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne dotyczące sprawozdawania pracujących według głównego miejsca pracy, które pomogą wypełnić formularz:

  • Przy podawaniu liczby pracujących według głównego miejsca pracy należy przyjąć zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby zatrudnione w dwóch lub więcej aptekach powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają za główne, przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. W przypadku wątpliwości pracą główną powinna być ta praca, która zwykle zajmuje więcej czasu. Jeżeli prace w dwóch lub więcej aptekach zajmują taką samą ilość czasu, pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód.
  • Liczba pracujących ogółem w aptece, punkcie aptecznym obejmuje również właścicieli i współwłaścicieli aptek (punktów aptecznych), jeżeli pracują w danej placówce. W przypadku, gdy właściciel posiada kilka aptek (punktów aptecznych), powinien być uwzględniony w jednej placówce.
  • Do pracujących w głównym miejscu pracy zalicza się wszystkich pracujących, dla których jest to główne miejsce, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenia) i wymiar czasu pracy.
  • Do pracujących zaliczane są osoby na urlopach macierzyńskich (tacierzyńskich), natomiast osoby przebywające na urlopach wychowawczych są zaliczane tylko w przypadku, gdy nieobecność w pracy trwa krócej niż 3 miesiące lub osoby te są pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymują co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.

Czytaj także: Aktualizacja danych refundacyjnych

Źródło: NIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]