Spotkanie GIF w sprawie listy leków o utrudnionej dostępności

3 stycznia 2023r. w GIF odbyło się spotkanie z interesariuszami rynku farmaceutycznego, którego celem było usprawnienie komunikacji. Powstało kilka głównych postulatów.

Uczestnicy spotkania wskazali potrzebę dostępu do przedmiotowej listy leków organizacji branżowych.Uczestnicy spotkania wskazali potrzebę dostępu do przedmiotowej listy leków organizacji branżowych.

Konieczność informatyzacji

Zaproszenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego do udziału w spotkaniu przyjęli reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Lekarskiej, producentów leków, aptekarzy i hurtowników. Przedstawiona metodyka przygotowywania zestawienia spotkała się z uznaniem interesariuszy. Doceniono pogłębioną analizę i mnogość źródeł, z jakich korzysta GIF. Dyskutowano o możliwościach dalszego udoskonalania listy i zestawu danych tam zawartych.

Wszyscy jednak zgodzili się co do tego, że dla bardziej efektywnej komunikacji o sytuacji dostępności lekowej niezbędna jest informatyzacja, która pozwoli przejść ze statycznej prezentacji danych na praktyczną jej formę dostępną on-line, pozwalającą na wyselekcjonowanie spośród całości danych tych potrzebnych konkretnej grupie profesjonalistów.

Czytaj także: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept 2023

Plany modyfikacji systemu

Dodatkowo w przekazanej informacji możemy przeczytać, że Ministerstwo Zdrowia również widzi tę potrzebę i już wcześniej zapowiedziało odpowiednie modyfikacje systemu gabinet.gov.pl. Ze strony środowiska hurtowni farmaceutycznych pojawił się postulat odseparowania w zestawieniu hurtowni producenckich od pełnoprofilowych, wskazując zagrożenia dla rzetelności danych płynące z uśredniania stanów magazynowych. Naczelna Izba Aptekarska postulowała o umieszczanie w zestawieniu również produktów OTC

Pozostałe postulaty

Potrzeba dostępu do przedmiotowej listy leków

Uczestnicy spotkania wskazali też potrzebę dostępu do przedmiotowej listy leków organizacji branżowych, do czego GIF się przychylił i zapowiedział, że poprze tę inicjatywę w Ministerstwie Zdrowia.

Stworzenie dedykowanego adresu mailowego

Pozostałe wspólne postulaty uczestników spotkania to stworzenie dedykowanego adresu mailowego, na który interesariusze rynku mogliby bezpośrednio kierować informacje i uwagi dotyczące bieżącej sytuacji dostępności leków oraz robocze spotkania tematyczne i szkolenia dla różnych interesariuszy.

Komunikacja o dostępności do leków

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się także co do tego, że komunikacja o dostępności do leków powinna być wyważona i charakteryzować się dużą dozą odpowiedzialności.
Społeczna waga tego tematu determinuje potencjał dezinformacji i chaosu, dlatego tak ważne jest aby analizować dostępność lekową jako proces dynamiczny, a więc w oparciu o zasoby obecne w całym łańcuchu dystrybucji  – tłumaczyła Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Czytaj także: Apel PNRL do MZ o pilne zapewnienie dostępności leków opioidowych

Źródło: GIF