Skąd się wzięło podjeście nakazujące ograniczenie ilości maść do 2 ryczałtów?

Nie rozumiem stwierdzenia przytoczonego w temacie, w którym zawarta jest informacja, że maści można wykonać tylko w obrębie dwóch ryczałtów.
Skąd się to wzięło - przecież w cytowanym poniżej rozporządzeniu wyraźnie napisane jest, że jeśli chodzi m. in o maści, to lekarz ma prawo do przepisania maksymalnie dziesięciokrotnego ryczałtu na 1-16 recept? Skąd więc pomysł, że może przepisać max 2 ryczałty na jednej recepcie? Moim zdaniem 400g to 4 ryczałty, tak jak 1000g to 10 ryczałtów - i spokojnie na jednej recepcie...

Wersja ograniczająca do 2 ryczałtów wzięła się z nieprecyzyjnego zapisu § 16 ust. 3, który odwołuje się § 8 ust. 2, a nie ust. 2a. Wyrazem tych wątpliwości był wpis http://www.katowice.oia.pl/aktualnosci/lekarze_i_aptekarze_si___zap__tlili__poprosili__my_mz_o_pilne_wyja__nienia___
Na szczęście w zapisach ustawy Prawo farmaceutyczne ten aspekt jest już czytelny i nie pozostawia żadnych wątpliwości.