Rp. Kalipoz 1op x 60 tabl.Czy można wydać 2x30 tabl.?

Taka realizacja recepty jest możliwa. Potwierdza to interpretacja Ministerstwa Zdrowia, z którą można zapoznać się tutaj:
http://rx.edu.pl/node/222 w pkt 4.