Rozszerzone dawkowanie – okres przejściowy wydłużony

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o terminie dostosowania oprogramowania gabinetowego do wymogu stosowania rozszerzonego sposobu dawkowania.

Programy gabinetowe mają czas do 9 maja 2024 r., żeby wprowadzić rozszerzone dawkowanie jako obowiązujące podczas wystawiania e-recept.System ten funkcjonuje prawidłowo pod warunkiem wystawienia e-recepty według nowego schematu zapisania informacji o dawkowaniu (fot. Shutterstock).

MZ opublikowało komunikat, w którym informuje, że w związku z nowymi zasadami wystawiania i realizacji tzw. „recept rocznych”, które wprowadzono ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 1938) od 1 marca 2024 r. funkcjonuje system informatyczny (w ramach tzw. „system P1”), który wylicza ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przepisanego na tzw. e-recepcie rocznej, jaką można wydać dla pacjenta w aptece. System ten funkcjonuje prawidłowo pod warunkiem wystawienia e-recepty według nowego schematu zapisania informacji o dawkowaniu.

Korekta terminu zakończenia okresu przejściowego

W odniesieniu do wcześniejszych komunikatów Minister Zdrowia informuje (a tym samym koryguje ww. komunikat), że pierwotny termin zakończenia okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach (dotychczasowym oraz nowym) ulega przedłużeniu z 1 kwietnia na 8 maja 2024 r. Po tym czasie planowane jest uruchomienie w systemie informatycznym reguł odrzucających próby zapisu e-recepty wystawionej według dotychczasowego schematu dawkowania.
Od dnia 9 maja 2024 r. oprogramowania gabinetowe powinny się dostosować – przez ich dostawców – do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien przygotować się do stosowania się do tych wymagań.

Źródło: MZ

Komunikat_Nr_III_Ministra_Zdrowia_w_sprawie_recept_rocznych

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]