Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

31 maja 2017 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2017 poz. 1061).
Rozporządzenie rozszerza dla niektórych wyrobów katalog osób uprawnionych do wystawiania zleceń, m.in. o fizjoterapeutów oraz nadaje uprawnienia do ich wystawiania lekarzom będącym w trakcie specjalizacji. W związku z licznymi prośbami pacjentów o umożliwienie w uzasadnionych medycznie przypadkach skrócenia okresu użytkowania wózków inwalidzkich dla dzieci, wprowadzono stosowną zmianę. Rozwiązania te mają poprawić pacjentom dostępność do wyrobów medycznych.
Przepisy obowiązują już od 1 czerwca br.

Treść aktu oraz komunikat Ministra Zdrowia w załączeniu.