Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

W dniu 29 sierpnia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.
Analogicznie jak w przypadku rozporządzenia w sprawie recept lekarskich dodane zostały zapisy związane z nowym uprawnieniem S (leki dla "seniorów") oraz dostosowujące terminy ważności recept do ustawy Prawo farmaceutyczne (dodano możliwość stosowania daty realizacji od dla antybiotyków oraz wydłużono termin realizacji recept na preparaty immunologiczne do 120 dni).

Pełna treść rozporządzenia znajduje się w załączeniu.