Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

W dniu 26 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. 2016 poz. 1350).
Zawiera ono zmiany związane z uzyskaniem przez osoby po 75. roku życia uprawnień do bezpłatnych leków (uprawnienie S).
Warto zauważyć, że :
- dopuszczona została możliwość przekazania daty urodzenia, kiedy osoba, która ukończyła 75. rok życia nie posiada PESELU,
- uprawnienie S jest przekazywane zawsze, kiedy pojawi się na recepcie,
- pojawienie innego uprawnienia dodatkowego: AZ, IB, IW, PO czy ZK wymaga równoległego sprawozdania obu uprawnień (np. S+ZK),
- kiedy S i inne uprawnienie jest równie korzystne dla pacjenta, to wycena recepty następuje z uprawnienia innego niż S.

Treść noweli rozporządzenia znajduje się w załączeniu.