Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

W dniu 17 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Oprócz wprowadzenia uprawnienia dodatkowego "S" dla osób, które ukończyły 75 rok życia, pojawiły się zapisy porządkujące:
- recepta na antybiotyk może już posiadać datę realizację od,
- data ważności recepty na preparaty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta wynosi 120 dni (wypisanych po 1.09.2016 r.),
- usunięto wątpliwość nakazującą zmniejszenie do 2 ryczałtów zapisanej ilości maści, past, żeli stosowanych zewnętrznie,
- usunięto §18 ust. 1 pkt. 2, który nakazywał wydanie leku w ilości maksymalnie zbliżonej, ale mniejszej niż określona na recepcie.

Jeżeli pacjent posiada również jedno z uprawnień dodatkowych: AZ, BW, IB, IN, IW, PO czy ZK, to na recepcie powinny się znaleźć oba (np. "S, IB") . W takiej sytuacji zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o refundacji leków należy wydać lek z uprawnieniem, przy którym pacjent dopłaci najmniej. Uprawnienie S nie może zostać uzupełnione w aptece i powinno być wpisane przez lekarza.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września.
Treść ogłoszonego aktu znajduje się w załączeniu.