Refundacja produktu Tresiba – komunikat MZ

Pojawił się nowy komunikat Ministra Zdrowia w sprawie refundacji produktu Tresiba. Od nowego roku nie będzie on objęty refundacją.

Podmiot deklaruje jednak stałą dostępność obu leków w aptekach ogólnodostępnych z ustaloną przez producenta ceną.Podmiot deklaruje stałą dostępność obu leków w aptekach ogólnodostępnych z ustaloną przez producenta ceną.

Brak kontynuacji refundacji od stycznia

31 grudnia 2022 r. kończy się ważność decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla:

  • Tresiba, insulinum degludecum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml, 5 wkł.po 3 ml (Penfill), GTIN: 05909991107833
  • Tresiba, insulinum degludecum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 200 j/ml, 3 wstrzykiwacze po 3 ml (FlexTouch), GTIN: 05909991107864

Firma Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. podjęła decyzję o nie kontynuowaniu refundacji w/w produktów od 1 stycznia 2023 r. na warunkach wymaganych przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – przekazał w komunikacie MZ.

Podmiot deklaruje jednak stałą dostępność obu leków w aptekach ogólnodostępnych z ustaloną przez producenta ceną.

Minister Zdrowia poinformował, że decyzja o braku kontynuowania refundacji jest autonomiczną decyzją Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., a produkt Tresiba będzie mógł być ponownie objęty refundacją, o ile firma złoży odpowiedni wniosek, spełniający warunki opisane w ustawie o refundacji.

Czytaj także: NFZ – szczegółowe wyniki kontroli aptek od 1 września 2022 r. 

Źródło: GOV