Recepty – zmiany w realizacji od 20 lipca br.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept została skierowana do publikacji.

Rozporządzenie w sprawie recept doczekało się kolejnej zmiany, tym razem na lepsze, ponieważ uproszczono zasady realizacji recept.Po przejściu konsultacji rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept trafiło do RCL-u (fot. Shutterstock).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca br. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept 5 lipca ukazało się w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2024 poz. 991). Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od opublikowania, czyli 20 lipca.

Jakie to zmiany?

Postać leku lub jednostki dawkowania

Osoba realizująca receptę będzie mogła według własnej wiedzy określić postać lub postać jednostki dawkowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Należy mieć nadzieję, że skończą się problemy z dawkowaniem kropli do inhalacji czy preparatami mlekozastępczymi.

Brak dawkowania

Obecnie w przypadku braku określenia sposobu dawkowania osoba realizująca mogła wydać ilość, która nie jest większa od zawartej w dwóch najmniejszych refundowanych opakowaniach lub opakowaniach dostępnych w obrocie. Nowela rozporządzenia w sprawie recept podnosi ten limit analogicznie jw. do czterech najmniejszych opakowań. Z kolei w przypadku leku recepturowego będzie można wydać podwójną „ilość ryczałtową”. Nie będzie to dotyczyć recept na środki odurzające oraz substancje psychotropowe (grupy I-N oraz II-P, Rpw), gdzie informacja o dawkowaniu musi być obecna zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Leki do stosowania zewnętrznego oraz wyroby do diagnostyki in vitro

Inaczej niż to miało miejsce do tej pory, leki do stosowania zewnętrznego (w tym leki recepturowe) oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro będą traktowana na zasadach ogólnych. Oznacza to, że bez dawkowania będzie można wydać do czterech najmniejszych opakowań takich leków lub wyrobów.

W przypadku przepisania więcej niż czterech opakowań leku gotowego, wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub dwóch ryczałtów leku można będzie wydać całą zleconą ilość, pod warunkiem wpisania częstotliwości stosowania.

Ilość większa

Do tej pory, jeżeli z zapisu ilości leku lub sposobu dawkowania wynikały różne ilości, osoba realizująca musiała wydać mniejszą z nich pacjentowi. Po wejściu w życie nowelizacji pacjent będzie mógł otrzymać ilość większą. Oznacza to, że okres stosowania nie będzie ograniczał ilości na niekorzyść pacjenta. Wartością limitującą będzie maksymalny okres terapii do wydania jednorazowo (120 dni) oraz całkowicie (360 dni).

Z treścią skierowanego do publikacji rozporządzenia można się zapoznać poniżej.

D2024000099101

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]