Recepty – zmiany porządkujące w rozporządzeniu

W Dzienniku Ustaw w dniu 2 listopada 2023 r. ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.

Od 1 listopada nie można już wystawiać recept papierowych na leki o kategorii dostępności Rpw oraz substancje psychotropowe.Kolejna zmiana rozporządzenia w sprawie recept obowiązuje od dnia nastepującego po ogłoszeniu aktu (fot. Shutterstock).

Opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept obowiązuje od 3 listopada 2023 r. Czy poza dostosowaniem treści do DNUR zmieniło się coś jeszcze?

Recepty papierowe na środki odurzające i substancje psychotropowe

Zgodnie z zapisami, które znalazły się w tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, od 1 listopada nie ma możliwości wystawienia recepty papierowej na leki o kategorii dostępności Rpw oraz substancje psychotropowe. Recepty wystawione przed tą datą można realizować w terminie ich ważności. Recepta papierowa na ww. grupy leków została pozostawiona tylko do użytku przez lekarza weterynarii. Z kolei wzór recepty Rpw usunięto z rozporządzenia. Jednocześnie zapisano w rozporządzeniu to, co i tak miało miejsce od 1 lipca 2021 r. Chodzi o możliwości naniesienie odręcznie lub formie nadruku unikalnego numeru recepty na recepcie weterynaryjnej. Zakresy numerów przydzielone lekarzom (z cyfrą 7 oraz 9 na 21 miejscu), ale niewykorzystane do 31.10.2023 r. utraciły swoją ważność.

Zmiana w DRR dotycząca wydania odpowiednika

W § 5 ust. 7 pkt 6, który wymienia dane zamieszczane w Dokumencie Realizacji Recepty dla recepty papierowej rozszerzono konieczność zaznaczenia wydania odpowiednika (wskazania preparatu wypisanego pierwotnie) także dla wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pierwotnie zapis mówił o produkcie leczniczym.

Uszczelnienie zapisów związanych z dawkowaniem

Poprzedni § 8 ust. 1 pkt 4 regulujący przypadki, jak postąpić, gdy na recepcie brakuje sposobu dawkowania lub jest on błędny, nieprecyzyjny czy niezgodny z art. 96a ustawy prawo farmaceutyczne, dawał szerokie pole do interpretacji. Ministerstwo Zdrowia pisało o pomyłce redaktorskiej lub pozwalało wydać 2 op. postaci zewnętrznych czy pasków na zasadach ogólnych (czytaj: Dawkowanie nieprecyzyjne lub jego brak – Stanowisko MZ), tj. bez dawkowania.

Obecna nowelizacja porządkuje te nieścisłości.

Leki stosowane zewnętrznie na skórę

Obecnie, żeby wydać lek gotowy lub recepturowy do stosowania zewnętrznego na skórę, recepta może nie mieć dawkowania, ale musi zawierać przynajmniej częstotliwość stosowania. W przeciwnym razie jest nieprawidłowa i nie można jej realizować.

Wyroby medyczne do diagnostki in vitro

Analogicznie jak w przypadku postaci leku stosowanych zewnętrznie na skórę, również paski do glukometru wymagają przynajmniej częstotliwości stosowania. Brak tej informacji blokuje realizację recepty.

Z treścią aktu można zapoznać się poniżej.

D2023000237201

Źródło: KO/RCL

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]