Recepta pielęgniarska

W 2016 roku pielęgniarki uzyskały prawo do wystawiania recept. Mogą one same ordynować leki lub przepisywać je w ramach, tzw. kontynuacji leczenia lekarskiego. Czy wygląd recepty pielęgniarskiej różni się czymś od recepty lekarskiej? Jak długo jest ona ważna? Jaką ilość leku może zostać na niej przepisana? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym najnowszym kompendium.

Jak wygląda recepta pielęgniarska?

Pielęgniarki z aktualnym prawem wykonywania zawodu mogą wystawiać zarówno recepty papierowe jak i elektroniczne. 

Recepty mogą być ordynowane przez pielęgniarkę samodzielnie, lub w ramach kontynuacji terapii na zlecenie lekarza. Wobec tego różnią się one numeracją w wersji papierowej:

Recepty ordynowane samodzielnie

Na 21 miejscu numeru recepty posiadają cyfrę „5”.

Recepty w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja)

Na 21 miejscu numeru recepty posiadają cyfrę „6”.

Na jakie leki może być wystawiona recepta pielęgniarska?

Pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty w samodzielnej ordynacji jedynie na substancje czynne, które znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18.01.2018 roku w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Znajdują się tam następujące substancje:

 • ondansetron
 • aprepitant
 • tietyloperazyna
 • nystatyna: do podawania na skórę i błony śluzowe oraz dopochwowo
 • metronidazol: do podawania na skórę i błony śluzowe oraz dopochwowo
 • natamycyna: dopochwowo
 • klotrimazol: dopochwowo
 • kwas foliowy
 • pentoksymetylpenicylina
 • amoksycylina
 • trimetoprim
 • doksycyklina
 • oksytetracyklina + hydrokortyzon: do podawania na skórę
 • lidokaina: do podawania na skórę
 • tramadol
 • hydroksyzyna
 • mebendazol
 • crotamiton: na skórę
 • salbutamol: do podania wziewnego
 • bromek ipratropium: do podania wziewnego
 • cholekalcyferol
 • sól fizjologiczna: do wlewów
 • glukoza: do wlewów
 • płyn Ringera: do wlewów
 • płyn wieloelektrolitowy: do wlewów

Substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe 

Pielęgniarki nie mogą wystawiać recept na powyższe leki, ani w ramach samodzielnej ordynacji ani w przypadku kontynuacji na zlecenie lekarskie.

Czytaj także: Pielęgniarka- zapotrzebowanie i weryfikacja uprawnień

Czy pielęgniarki mogą wystawiać recepty refundowane?

Tak, pielęgniarki mogą wystawiać recepty na leki refundowane. Zdarza się to najczęściej w ramach recept wystawianych na zlecenie lekarskie. Warto pamiętać, że recepty pielęgniarskie muszą spełniać te same formalne wymagania co recepty lekarskie.

Jaki okres kuracji może obejmować recepta pielęgniarska?

Długość kuracji na receptach pielęgniarskich różni się od ilości leku, która może być przepisana przez lekarza. 

Pielęgniarka może przepisać jednorazowo produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego na recepcie papierowej:

 • na 120 dni stosowania wyliczone na podstawie sposobu dawkowania
 • na 60 dni stosowania dla antykoncepcji. UWAGA! Antykoncepcja może być ordynowana jedynie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. Nie można wydać środków antykoncepcyjnych ordynowanych samodzielnie przez pielęgniarkę.

Dla recept elektronicznych:

 • na 180 dni stosowania

Pielęgniarki i położne mogą wystawić 4 recepty na następujące po sobie okresy, jednak suma tych okresów nie może przekroczyć 120 dni.

Przykładowo na wizycie 01.07.2023 roku pielęgniarka może wystawić 4 recepty, z czego ostatnia z nich może mieć ważność do 28.10.2023 roku.

Czym się różni recepta pielęgniarska od recepty pielęgniarskiej na zlecenie lekarza (kontynuacja)?

Pielęgniarka podczas wizyty może zaordynować leki samodzielnie. Są one określone w Rozporządzeniu i obejmują określone substancje. Pielęgniarki mogą także wystawić receptę na zlecenie lekarza w ramach diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjenta.

Wtedy mówimy o recepcie na zlecenie lekarza. Dzięki temu pielęgniarka może wystawić receptę na szerszy zakres leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. 

Jak realizować recepty pielęgniarskie?

Recepty pielęgniarskie realizujemy dokładnie w ten sam sposób, co recepty lekarskie. Warto, jednak pamiętać o ograniczeniach czasowych i ilości wypisanych leków. W przypadku recept papierowych w systemie Kamsoft zaznaczamy zamiast recepty “Białej” receptę “Pielęgniarską”, lub “Pielęgniarską-kont.”.

Czytaj również: Recepta pielęgniarska z uprawnieniem „Senior”

Czy można zrealizować receptę pielęgniarską bez kodów kreskowych?

Recepty pielęgniarskie muszą spełniać te same wymogi co recepty lekarskie. W związku z tym recepty papierowe wystawione bez kodów kreskowych mogą być realizowane pełnopłatnie, jeśli spełniają pozostałe wymogi. 

Czy można zrealizować receptę pielęgniarki z datą ważności realizacji „od”?

Pielęgniarki mogą wystawiać recepty z datą realizacji “od”, jednak warto pamiętać, że mogą wypisać do 4 recept na łączny okres 120 dni. 

Czy pielęgniarka może wystawić receptę pro familiae i pro auctore?

Jako osoby uprawnione mają prawo wypisywać recepty pro auctore i pro familiae.

mgr farm. Martyna Piotrowska

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne
 4. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]