Recepta papierowa na kartce – przypomnienie

Recepty papierowe stanowią coraz mniejszy odsetek realizowanych w aptece recept. Z uwagi na ten fakt, warto odświeżyć niektóre informacje na ich termat.

Recepta papierowa może być wystawiona przez lekarza, felczera, pielęgniarkę, farmaceutę czy weterynarza. Nie każdą można wypisać na kartce.Nie każda recepta wystawiona na kartce papieru jest możliwa do realizacji.

Zazwyczaj recepty papierowe nie budzą szczególnych wątpliwości. W przypadku, gdy trafia się recepta pełnopłatna, częściej jesteśmy skłonni zrealizować ją z naruszeniem przepisów rozporządzenia w sprawie recept czy prawa farmaceutycznego. Dlatego tym razem chciałbym zwrócić uwagę na jeden przypadek.

Powyżej znajdują się dwie recepty wypisane na kartce papieru. Pozornie nie różnią się za bardzo. W obu przypadkach wypisano lek pełnopłatny. Niestety tylko jedna z nich może być zrealizowana. Która? Ta po lewej.

Po prawej stronie znajduje się recepta wystawiona przez weterynarza. Niestety zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt, nie ma możliwości, żeby była wpisana na dowolnej kartce papieru. Recepta weterynaryjna ma swój określony wzór i wymiary. Zapis w powyższym rozporządzeniu wygląda następująco:

Recepta ma wymiary nie mniejsze niż 98 mm (szerokość) i 203 mm (długość) oraz nie większe niż 103 mm (szerokość) i 211 mm (długość). Po przekątnej od lewej dolnej do prawej górnej części blankietu recepty biegnie jasno zielony pasek szerokości 3 mm; druga strona recepty pozostaje pusta.

Ponadto § 4 ust. 3 mówi o naniesieniu symboli WET i WET-KARENCJA:

Na awersie recepty za pomocą nadruku nanosi się symbole „WET” i „WET-KARENCJA”, które dodatkowo przedstawia się techniką służącą do ich automatycznego odczytu, a w szczególności w postaci jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych.

Dodatkowo lekarz weterynarii może wystawić receptę na właściciela zwierzęcia lub na potrzeby prowadzonej praktyki. W tym drugim przypadku powinien umieścić adnotację „ad usum proprium„. Nie jest możliwe, żeby wystawił receptę z adnotacją „pro auctore” i do tego na kartce, która nie odpowiada wzorowi.

Recepty papierowe pełnopłatne przypomnienie zasad wystawiania i realizacji

Receptę papierową może wystawić:

  • lekarz,
  • felczer,
  • pielęgniarka/pielęgniarz i położna,
  • weterynarz,
  • farmaceuta.

Oczywiście od 8 stycznia 2020 r. dominującą formą powinna być recepta elektroniczna która, póki co nie dotyczy weterynarzy.

Recepta papierowa, na której na leki nierefundowane nie musi odpowiadać wzorowi, o czym mówi art. 95c prawa farmaceutycznego:

„Recepta w postaci papierowej, na której przepisano wyłącznie produkty lecznicze niepodlegające refundacji, posiadające kategorię dostępności „Rp” lub „Rpz”, nie musi odpowiadać wzorowi recepty określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12.”

Zasada ta nie dotyczy recept na leki psychotropowe i narkotyczne, które muszą dodatkowo mieć naniesione 2 lub 3 kody kreskowe. Kody nie są wymagane na receptach weterynaryjnych.

Ilość leku i termin ważności

Na recepcie papierowej można wypisać ilość leku na 120 dni stosowania. Recepta jest ważna 7 (antybiotyk), 30 (zwykłe leki) lub 120 dni (preparaty immunologiczne na indywidualne zamówienie lub sprowadzane w ramach importu docelowego nierefundowanego). Leki z różnym terminem ważności powinny być wypisywane na osobnych receptach. Jeżeli zostaną zapisane razem, lek o najkrótszym terminie ważności wyznaczy ważność recepty (np. antybiotyk).

Pewnym wyjątkiem są recepty weterynaryjne, dla których przepisy szczególne nie określają terminu ważności, ani długości kuracji. Można oczywiście w tej sytuacji zastosować zasady ogólne.

KO

© rx.edu.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]