Recepta na dziś (23.01.2015r.)

Nieautoryzowane poprawki na recepcie sprawiają aptekarzom wiele problemów. W przypadku takiej korekty leku zdania są podzielone. Jedni uważają, że cała recepta musi być wydana pełnopłatnie, inni za pełną odpłatnością wydaliby tylko pozycję skorygowaną. A co w przypadku, kiedy lekarz poprawił adres pacjenta i nie przystawił w tym miejscu pieczątki i swojego podpisu?