Recepta na dziś (20.11.2015 r.)

Większość aptekarzy przyjęła dzień wydania komunikatu Zofii Ulz w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Milocardin i Bellergot jako datę graniczną od której obowiązują tylko poprawnie wypisane rp na te preparaty z łączną zawartością substancji czynnej. Jak postąpilibyście w przypadku takiej rp?