quiz - zamienniki

Które recepty będzie można od 12 czerwca (data wejścia w życie nowelizacji ustawy o refundacji leków oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w związku z nadaniem uprawnień do bezpłatnych leków seniorom) realizować na nowych zasadach odnośnie wydawania zamienników?
a) tylko wypisane od 12 czerwca,
b) wszystkie z aktualnym terminem realizacji,
c) tylko recepty na leki z tzw. wykazu S.

Tags: