quiz - wydanie odpowiednika

Która z poniższych zamian nie jest prawidłowa w związku z nowelizacją art. 44 ustawy o refundacji leków?
a) wydanie droższego odpowiednika,
b) wydanie tego samego leku w ilości 10% większej niż zapisano,
c) wydanie odpowiednika w tej samej cenie.

Tags: