quiz - wycena leku receturowego

Który z niżej wymienionych elementów podlega wycenie dla leku recepturowego:
a) etykieta,
b) sączek membranowy,
c) nakrętka.

Tags: