quiz - współczynnik wyparcia

Jaką wartość należy przyjąć dla współczynnika wyparcia podczas obliczania potrzebnej ilość masła kakaowego, kiedy nie został on określony?
a) 0,6
b) 0,7
c) 0,8

Tags: