quiz - ważność zapotrzebowania

Jaki jest termin ważności zapotrzebowania na leki lub wyroby medyczne?
a) 7 dni,
b) 14 dni,
c) 30 dni.

Tags: