quiz - w jakim czasie należy wykonać lek recepturowy zawierający narkotyk?

W jakim czasie apteka powinna sporządzić lek recepturowy zawierający w swoim składzie narkotyk?
a) 4 godz.,
b) 48 godz.,
c) indywidualnie ustalonym z pacjentem.

Tags: