quiz - uprawnienie IB

Pacjent ma receptę, na której nie zostało wpisane uprawnienie dodatkowe, oraz właściwą legitymację.
Realizacja recepty z uprawnieniem IB, jest:
a) możliwa po uzupełnieniu uprawnień,
b) nie jest możliwa,
c) wymaga poprawy recepty u lekarza.

Tags: