quiz - simgal dla seniora

Jak postąpić z lekiem Simgal 40mg przepisanym z uprawnieniem S?
a) zaproponować dowolną simwastatynę z wykazu dla seniorów bezpłatnie,
b) zaproponować dowolną simwastatynę z wykazu dla seniorów bez zniżki,
c) zaproponować dowolną simwastatynę ze zniżką, ale bez uprawnienia S.

Tags: