quiz - recepta niezgodna z rozpiską dla pacjenta

Na recepcie znajduje się następujący zapis:
Rp.
Encorton 0,001G 2op po 20 tabl.
S. 1-0-0

Pacjent otrzymał kartkę z dawkowaniem, z którego wynika, że ma przyjmować najpierw 20 mg dziennie i co 5 dni zmniejszać dawkę o 5 mg. Czy można mu wydać lek w dawce 10 mg w miejsce wypisanego 1 mg?
a) nie, najważniejsza jest dawka z recepty,
b) tak, po konsultacji z lekarzem,
c) tak na 100%, robiąc adnotację na podstawie posiadanych dokumentów.

Tags: