quiz - recepta dla seniora z odpłatnością 100%

Z jaką od odpłatnością należy wydać lek dla osoby z uprawnieniem dodatkowym S (wypisany oczywiście przez uprawnionego lekarza) przy poniższym zapisie?

Rp.
Pradaxa 150 30 tabl. X
DS.1x1

a) bezpłatnie,
b) na 100%,
c) na 30%.

Tags: