quiz - niedostępna dawka

Czy np. w przypadku braku dostępności na rynku leku Amizepin, można wydać ze zniżką oraz odpowiednią adnotacją na rewersie Finlepsin retard?
a) tak,
b) nie,
c) tylko jeżeli lekarz poprawi receptę.

Tags: