quiz - kwatiepina

Jak zrealizować receptę przy zapisie Quetiapine 100mg N112 DS. 1x1 odpłatność R?
a) wydać 120 szt. dowolnej kwetiapiny w dawce 100mg na zniżkę,
b) wydać 112 szt. dowolnej kwetiapiny w dawce 100mg na zniżkę,
c) wydać 60 szt. dowolnej kwatiepiny w dawce 100mg na zniżkę.

Tags: