quiz - kombatant

Czy pacjentowi z legitymacją kombatancką należą się tańsze leki?
1) tak, jeżeli jest seniorem i lekarz zaznaczy to na recepcie,
2) nie, nie daje mu to żadnych uprawnień,
3) tak. jeżeli posiada jeszcze dodatkowe zaświadczenie z ZUS lub NFZ.

Prawidłowa odpowiedź to:
a) tylko 1 i 3
b) tylko 2
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Tags: