quiz - bellergot

Jak zrealizować poniższą receptę na Bellergot?
Rp.
Bellergot
trzysta mg
S.1x1

a) wydać 15 tabl.
b) wydać 30 tabl.
c) odmówić realizacji.

Tags: