Zmiana Velefax 75 SR na Venlectine lub Poltram na Tramal

Wykaz ten obejmuje 49 pozycji (fot. Shutterstock).

Na recepcie jest wypisany Velafax 75 SR. Czy można ze zniżką wydać Venlectine z adnotacją z tyłu recepty „na prośbę pacjenta” ( bo tak pacjent prosił) albo zamienić Poltram na Tramal w podobnej sytuacji?

 

Ustawa o refundacji leków w art. 44 ust. 2 mówi, żeby na żądanie pacjenta wydać lek tańszy niż ten zapisany na recepcie. Jednakże zamiana ta może zostać dokonana między innymi pod warunkiem, że będzie to ta sama postać farmaceutyczna, która nie spowoduje różnic terapeutycznych. Wiadomo, że zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne różne postaci doustne o natychmiastowym traktuje się jako tą samą postać. Niestety kiedy sytuacja dotyczy leków o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu, to postać leku wydawanego musi być taka sama jak zapisanego. W związku z powyższym, zamiana Poltramu na Tramal może zostać dokonana, ale Velefaxafu XL na Venlectine już nie. Zawsze w przypadku wątpliwości warto sięgnąć do charakterystyki produktu leczniczego i porównać farmakokinetykę obu leków.