ZK – Acidum folicum Hasco w dużym opakowaniu

Czy mogę wydać bezpłatnie 3 op. mniejsze zamiast 1 op. większego dla pacjenta z uprawnieniem ZK?

Czy w przypadku wypisania Acidum Folicum Hasco 15 mg 90 tabl. można wydać 3 op po 30 tabl. bezpłatnie dla osoby z uprawnieniem ZK?

Czy w przypadku wypisania przez lekarza Acidum Folicum Hasco 15 mg 90 tabl. (opakowanie spoza wykazu listy leków darmowych dla osób z uprawnienim ZK) można wydać 3 op po 30 tabl. na zniżkę?

 

Odp.: Niestety do aktualizacji wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (uprawnienie ZK) o większe opakowania nie jest możliwe bezpłatne wydanie opakowania Acidum folicum Hasco po 90 tabl., ani w jego miejsce opakowań 30-tabletkowych. Gdyby wykaz obejmował jedynie nazwę leku, nie byłoby takiego problemu. Bez poprawy recepty na opakowania 30-tabletkowe, pacjent może wykupić lek jedynie pełnopłatnie.

mgr farm. Konrad Okurowski