Zinnat i Biseptol – dzielenie blistrów

Czy antybiotyki wydajemy co do tabletki?

Czy, żeby wydać 14 tabl. leku Zinnat mogę wyciąć 4 tabletki z kolejnego opakowania? Czy należy wydać pełne "listki".Rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki wymienia przypadki, w których opakowania leków mogą być dzielone (fot. Shutterstock).

Proszę o informację, czy antybiotyki wydajemy co do tabletki (kroimy blistry)? Czy na pełne „listki” leków ? Np. Zinnat 14 tabletek możemy wydać opakowanie 10 szt. i wyciąć z drugiego opakowania 4 tabletki? Czy sytuacja dotyczy również chemioterapeutyków, np. Biseptol ?

Odp.: Temat dzielenia opakowań reguluje § 5 ust. 3 – 5 rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Mówi on, że:
3. Dopuszcza się dzielenie opakowań następujących produktów leczniczych:
1) antybiotyki do stosowania wewnętrznego,
2) w postaci przeznaczonej do podawania pozajelitowego,
3) w postaci do podawania wziewnego,
4) posiadających kategorię dostępności „Rpw”,
5) zawierających substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P lub środki odurzające z grupy II-N, określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
– jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości produktu leczniczego, a każde wydane opakowanie bezpośrednie jest oznakowane datą ważności i numerem serii, w opakowaniu własnym apteki, do którego dołącza się ulotkę lub jej kopię.
4. Osoba wydająca produkt leczniczy dzieli zawartość opakowania do ilości maksymalnie zbliżonej, ale nie większej niż jest określona na recepcie.
5. Dzieleniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega opakowanie bezpośrednie.

Po pierwsze dzielić można tylko antybiotyki, więc chemioterapeutyki (np. Biseptol) są wyłączone. Po drugie nie dzieli się opakowań bezpośrednich. Według ustawy prawo farmaceutyczne opakowaniem bezpośrednim produktu leczniczego jest opakowanie mające bezpośredni kontakt z produktem leczniczym. Zazwyczaj takim opakowaniem będzie blister. Opakowanie bezpośrednie musi być właściwie oznaczone, czyli musi zawierać co najmniej następujące informacje (§ 4 rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki):
a) nazwę produktu leczniczego, określoną zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, (nazwa, moc, postać farmaceutyczna)
b) nazwę podmiotu odpowiedzialnego,
c) termin ważności (miesiąc i rok),
d) numer serii,

Jeżeli blistry leku takiego jak Zinnat spełniają powyższe kryteria, blister można podzielić. Z drugiej strony, skoro dostępne w obrocie są opakowanie po 10 i 14 tabletek, co prawda dla dawki 500 mg, po co robić sobie problem z otwartymi opakowaniami? Dodatkowo skorzystanie z możliwości wydania 10% różnej ilości leku pozwala wydać w większości przypadków lek w pełnych blistrach.

mgr farm. Konrad Okurowski