Zapis plastrów Durogesic

Każda ingerencja w pierwotną treść recepty wymaga autoryzacji zmiany przez lekarza w postaci pieczątki i podpisu (fot. Shutterstock).

Czy poniższy zapis platrów Durogesic jest prawidłowy?


Durogesic 25 μg/h 1 op a 5 plastrów.
(pięć plastrów po dwadzieścia pięć mikrogram/h)
S. 1 plaster co 3 dni

Jeśli nie to jak powinien wyglądać prawidłowy zapis?
Czy musi on uwzględniać zawartość fentanylu w plastrze?

 

Zapisu nie można uznać za prawidłowy, ponieważ nie jest zgodny z zapisem §6 ust.1 rozporządzenia w sprawie środków odurzających:
” Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.”

W związku z tym, że wartość ilości sumarycznej substancji leczniczej podana w postaci uwalniania nie jest zgodna z ilością leku jaki zawiera plaster, to prawidłowy zapis powinien wyglądać następująco:
– pięć plastrów po cztery i dwie dziesiąte miligrama

– dwadzieścia jeden miligramów (prościej).

 

[Rx.edu.pl]