Zamiana leku Targin na Oxylaxon kwestia wielkości opakowań

Mamy wątpliwość czy wydanie 2 op. leku po 30 tabl. zamiast 1 op. po 60 tabl. mieści się w ramach 10% różnej ilości leku według ustawy refundacyjnej?

Czy za Targin 20+10 mg 1 op. a 60 tabl. o przedł. uwaln. można wydać Oxylaxon 20+10mg 2 op. a 30 tabl. o przedł. uwaln.?Art. 44 ust. 2c ustawy o refundacji leków pozwala wydać lek nie tylko o innej wielkości opakowania, ale i różną ilość leku (fot. Shutterstock).

Recepta: recepta refundowana
Targin 20+10 mg 1 op. a 60 tabl. o. przedł.uwal.
Czy można wydać: Oxylaxon 20+10mg 2 op. a 30 tabl. o przedł.uwal.?
Niestety mamy w aptece różne interpretację zapisu art. 44 ust. 2c ustawy o refundacji leków:

Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją może wydać lek w opakowaniu zawierającym różną – o maksymalnie 10%, liczbę dawek niż określona na recepcie.

Chodzi dokładnie o słowo „opakowanie” – jedna z interpretacji – jeżeli chcemy wydać odpowiednik o innej nazwie handlowej w opakowaniach 30 tabl. to różni się ono o więcej niż 10% od pierwotnie ordynowanego opakowania 60 tabl. i dlatego nie można wydać pacjentowi 2 op. a 30 tabl. i analogicznie zamiast 2 op. a 30 tabl. 1 op. a 60 tabl. odpowiednika o innej nazwie handlowej.

Generalnie można podejść do substytucji w taki dość sztywny sposób, niemniej będzie on często problematyczny i utrudniający pracę. Celem art. 44 ust. 2c ustawy refundacyjnej było umożliwienie swobodnego wydawania odpowiedników w opakowaniach po 28 i 30 tabl. oraz ich wielokrotności. W praktyce należy się kierować ilością zapisanych dawek leku, a przypadku wydawanych opakowań łączną ilość jednostek dawkowania. Odpowiednik zaznacza się według recepty i nie musi wielkością pasować do opakowania wydawanego. W przypadku leków psychotropowych i odurzających omawiana reguła nie do końca działa, ponieważ o ile mniejszą ilość leku możemy wydać, to większej już niestety nie. W mojej opinii w przypadku wydania 2 op. po 30 tabl. odpowiednika zamiast 1 op. po 60 tabl., czyli tej samej ilości dawek reguła +/-10% różnej ilości nie działa. Ponadto w sytuacji, kiedy leki Rpw można dzielić do blistra z refundacją (np. wydać 30 tabl. Targinu), nie należy na siłę upierać się, że opakowanie 30 tabl. nie spełnia warunku +/-10%.

mgr farm. Konrad Okurowski