Wystawienie, w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, recepty farmaceutycznej na produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Czy w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta można wystawić receptę farmaceutyczną na produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Można, ponieważ jest to postać doustna o natychmiastowym uwalnianiu (fot. Shutterstock).Zatem wystawienie, w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, recepty farmaceutycznej na produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nie jest dopuszczalne (fot. Shutterstock).

Nie. Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.) recepta farmaceutyczna – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zatem wystawienie, w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, recepty farmaceutycznej na produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nie jest dopuszczalne.

Autorem odpowiedzi jest radca prawny Alicja Chudziak.

Czytaj również: Leki psychotropowe i narkotyczne – podsumowanie

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]