Wymiary recepty refundowanej

Otrzymałam receptę na lek robiony w formacie A4, czy mogę zrealizować ją z refundacją?

Rozporządzenie w sprawie recept określa wymiary recept papierowych oraz przypadki, w jakich dopuszczalna jest realizacja.Osoba realizująca receptę ma prawo zrealizować receptę, której wymiary w stopniu nieznacznym różnią się od określonych wymiarów, pod warunkiem że spełniony jest warunek czytelności recepty.

Mam receptę papierową na lek robiony z wszystkimi kodami. Niestety jej format to A4. Czy można zrealizować taką „wielką Rp” na refundację? Według mnie to różnica w wymiarach może być minimalna, czyli rzędu kilku mm. Czy mam rację? Jakie są obecnie przepisy określające wymiary recept i jaka może być różnica?

Czytaj również: Wyniki z przeprowadzonych przez NFZ kontroli w 2022 r. 

Odp.: Do wymiarów recept w rozporządzeniu w sprawie recept odnoszą się dwa przepisy, tj. § 3 ust. 3 oraz § 6 ust. 2.

§ 3 ust. 3. Wymiary recepty w postaci papierowej nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości.

§6 ust. 2 Osoba realizująca receptę ma prawo zrealizować receptę, której wymiary w stopniu nieznacznym różnią się od wymiarów określonych w § 3 ust. 3, pod warunkiem że spełniony jest warunek czytelności recepty.

Wg przepisów określony został minimalny rozmiar recepty oraz nieznaczne odstępstwo w dół z kryterium czytelności. Rozmiar w górę nie jest określony, więc można przyjąć, że recepta w formacie A4 podlega realizacji ze zniżką.

Czytaj również: Bezpłatne szczepienia przeciw grypie